Członkostwo

Członkiem stowarzyszenie Klub Szermierczy PUNTA może zostać każdy sympatyk sportu szermierczego. Członkostwo uprawnia do udziału w treningach i imprezach szermierczych organizowanych przez klub, startu w zawodach szermierczych w barwach klubu, wyjazdów na organizowane przez klub obozy sportowe i zgrupowania. Członkowie Zwyczajni mają także wpływ na strukturę, działalność i wybór władz klubu poprzez udział w walnych zebraniach członków. Wstąpienie do Stowarzyszenia oznacza zobowiązanie do płacenia składek statutowych uchwalonych przez walne zebranie członków Stowarzyszenia.

Członków i zawodników klubu do 16 roku życia w kwestiach formalnych reprezentują opiekunowie prawni.

Kartę zgłoszeniową na członka lub zawodnika klubu, w formacie pdf, można pobrać TUTAJ.

Opłaty

- 100 zł "wpisowe" - jednorazowa opłata wnoszona przy zapisywaniu się do klubu,

- 100 zł miesięczna składka statutowa.

Klub Szermierczy Punta, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr. konta: 29 2030 0045 1110 0000 0279 5220

W tytuł przelewu prosimy wpisywać kogo dotyczy opłata / okres za który opłata jest wnoszona / rodzaj wpłaty (wpisowe/opłata statutowa). Prosimy o wysyłanie potwierdzeń wpłaty mailem:
klub.punta@gmail.com

Sprawozdanie OPP

Zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi OPP, Stowarzyszenie Klub Szermierczy PUNTA
wypełnia obowiązek sprawozdawczy i zamieszcza sprawozdania w bazie sprawozdań finansowych
i merytorycznych OPP.  Nasze sprawozdania można przeglądać w bazie NIW.  By otworzyć link do bazy sprawozdań należy kliknąć TUTAJ, a by znaleźć nasze sprawozdania proszę wpisać w oknie "Nazwa organizacji" (środkowa kolumna): klub szermierczy "punta".